Kulttuuri

Työkulttuuri muodostuu työyhteisön arvoista ja asenteista. Mitä yhteisössä arvostetaan ja toisaalta siitä, mitä kultakin odotetaan.